Integritetspolicy

Integritetspolicy
Tack för att du besöker vår onlinebutik. Skydd av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan hittar du omfattande information om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. Få åtkomst till data och värd
Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja någon personlig information. Vid varje besök på webbplatsen lagrar webbservern automatiskt bara en så kallad serverloggfil som innehåller t.ex. namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, volymen överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar begäran.

Dessa åtkomstdata analyseras uteslutande i syfte att säkerställa en smidig drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar enligt art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR skyddet av våra legitima intressen i korrekt presentation av vårt erbjudande som är övergripande i processen att balansera intressen. Alla åtkomstdata raderas senast sju dagar efter det att du har besökt på vår webbplats.

2. Datainsamling och användning för behandling av kontraktet och för att öppna ett kundkonto
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt skickar till oss när du gör en beställning eller när du kontaktar (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi absolut behöver dessa data för att behandla kontraktet eller för att behandla din kontaktförfrågan och du annars inte skulle kunna skicka beställningen eller kontaktförfrågan. Det är tydligt i varje inmatningsform vilken information som samlas in. Vi använder de uppgifter som du lämnar till oss för att utföra kontraktet och behandla dina förfrågningar enligt artikel. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. I den mån du har gett ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR genom att besluta att öppna ett kundkonto, vi kommer att använda dina data för att öppna ett kundkonto. När kontraktet har slutförts eller raderingen av ditt kundkonto kommer all ytterligare behandling av dina uppgifter att begränsas, och dina uppgifter kommer att raderas vid utgången av den lagringsperiod som är tillämplig enligt relevanta bestämmelser, såvida du inte uttryckligen samtycker till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att vidare använda dina personuppgifter i det omfattning och på det sätt som tillåts enligt lag, som vi informerar dig om i detta meddelande. Ditt kundkonto kan raderas när som helst. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller använda den relevanta funktionen som finns på kundkontot.

3. Överföring av data
Vi avslöjar dina uppgifter till rederiet inom det räckvidd som krävs för leverans av beställda varor enligt artikel. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Beroende på vilken betalningstjänstleverantör du har valt under beställningsprocessen, avslöjar vi betalningsinformationen som samlats in för orderbehandlingsändamål till banken som har beställt att hantera betalningen och, i förekommande fall, till den betalningstjänstleverantör som vi har beställt eller till den valda betaltjänsten. En del av dessa uppgifter samlas in av de utvalda leverantörerna av betaltjänster själva om du öppnar ett konto med dem. I ett sådant fall måste du registrera dig hos din leverantör av betalningstjänst under din beställningsprocess med dina åtkomstdata. I detta avseende gäller sekretessmeddelandet för den relevanta leverantören av betaltjänster.

4. E-post nyhetsbrev och postannons
E-postreklam om du prenumererar på nyhetsbrevet
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, skickar vi dig regelbundet vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt samtycke enligt Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, använder de uppgifter som krävs eller avslöjas separat för detta ändamål. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevstjänsten när som helst. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller använda opt-out-länken i nyhetsbrevet. Vid avbokning kommer vi att ta bort din e-postadress såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att vidare använda dina personuppgifter i det omfattning och på det sätt som tillåts enligt lagen, som vi informerar dig om i detta meddelande .

Postreklam och din rätt att välja bort
Om du inte har valt bort eller du är en konsument som konsument har sin vanliga bostad i Spanien förbehåller vi oss rätten att använda ditt för- och efternamn och din postadress för våra reklamändamål, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen när det gäller att marknadsföra och marknadsföra våra produkter till kunder enligt Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR som är övervägande i processen att balansera intressen.


5. Integrering av Trusted Shops Trustbadge
Vi har integrerat Trusted Shops Trustbadge på denna webbplats för att visa Trusted Shops Trustmark och erbjuda Trusted Shops-produkter till kunder efter att ha gjort en beställning.

Detta tjänar skyddet av våra berättigade intressen för en optimal marknadsföring av vårt erbjudande enligt Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR som är övervägande i processen att balansera intressen. Trustbadge och de annonserade trust badge-tjänsterna erbjuds av Rendl Light Studio

Med varje användning av Trustbadge sparar webservern automatiskt en så kallad serverloggfil som innehåller t.ex. din IP-adress, datum och tid för begäran, volymen överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar begäran. Dessa åtkomstdata analyseras inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter slutet av ditt webbplatsbesök. Andra personuppgifter överförs till Trusted Shops endast om du bestämmer dig för att använda eller redan har registrerat dig för att använda Trusted Shops-produkter efter att du gjort en beställning. I ett sådant fall gäller det avtal som ingåtts mellan dig och Trusted Shops.

6. Cookies och webbanalys
För att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och göra det möjligt för dig att använda vissa funktioner för att visa lämpliga produkter eller bedriva marknadsundersökningar, använder vissa sidor på denna webbplats de så kallade cookies. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande enligt Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR som är övervägande i processen att balansera intressen. En cookie är en liten textfil som lagras automatiskt på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas när du stänger webbläsarsessionen, dvs. när du stänger webbläsaren (det är de så kallade sessionskakorna). Andra cookies lagras i din slutanvändarenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare när du besöker oss igen (ihållande cookies). För att kontrollera cookie-lagringsperioden kan du använda Översikt-funktionen i cookieinställningarna i din webbläsare. Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar dig när en sida använder cookies och beslutar från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa cookies på en given webbplats eller i allmänhet. Varje webbläsare har en annan policy för hantering av cookie-inställningarna. Webbläsarens policy beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare och förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. För att ta reda på hur du ändrar inställningarna i din webbläsare, se länkarna nedan:

Internet Explorer ™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
att inaktivering av cookies kan begränsa din åtkomst till vissa funktioner på vår webbplats.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
För webbplatsanalys använder denna webbplats Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.com). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande enligt Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR som är övervägande i processen att balansera intressen. Google (Universal) Analytics använder metoder, som t.ex. cookies, som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som samlas in automatiskt av cookies om din användning av denna webbplats överförs som regel till och lagras på en Google-server i USA. Samtidigt, eftersom IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats, kommer IP-adressen att förkortas innan den överförs inom området för medlemsländerna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Generellt kopplar Google inte den anonymiserade IP-adressen, som skickas från din webbläsare via Google Analytics, med någon annan information som Google har.
Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-USA-Privacy Shield. Du kommer att se det aktuella certifikatet here. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har de senare erkänt enheter som är certifierade enligt Privacy Shield som de som säkerställer en tillräcklig dataskydd.

Du kan förhindra att data som genereras av cookies och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. Din IP-adress) registreras och behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som är tillgängligt via följande länk: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
gle .com / dlpage / gaoptout? hl = sv

Alternativt till webbläsarens plugin kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics registrerar dina data på denna webbplats i framtiden. I den här processen kommer en bortkoppling att lagras på din slutanvändarenhet. Om du rensar dina kakor måste du klicka på länken igen.

7. Skicka betyg påminnelser via e-post
Betygs påminnelse av Trusted Shops
Om du, när eller efter att du gjort din beställning, har gett oss ditt uttryckliga medgivande att göra det enligt art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, vi kommer att avslöja din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln, Tyskland (www.trustedshops.com), så att de kan skicka ett betygs påminnelse till dig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller direkt till Trusted Shops.

8. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter
Som registrerad har du följande rättigheter enligt: ​​• art. 15 GDPR, rätten att få information om dina personuppgifter som vi behandlar inom det räckvidd som beskrivs däri; •konst. 16 GDPR, rätten att omedelbart kräva rättelse av felaktiga eller fullföljande av dina personuppgifter lagrade av oss; • konst. 17 GDPR, rätten att begära radering av dina personuppgifter lagrade hos oss, såvida inte ytterligare behandling krävs - för att utöva rätten till yttrandefrihet och information; - för att följa en juridisk skyldighet; - av skäl av allmänt intresse eller - för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga fordringar; • konst. 18 GDPR, rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån - uppgifternas riktighet ifrågasätts av dig; - behandlingen är olaglig, men du vägrar deras radering. - vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver den för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga påståenden, eller - du har lämnat in invändning mot behandlingen i enlighet med art. 21 GDPR; • konst. 20 GDPR, rätten att ta emot dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan controller; • konst. 77 GDPR, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga vistelseort eller arbetsplats eller på vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om hur vi samlar in, bearbetar eller använder dina personuppgifter, vill fråga om, korrigera, begränsa eller ta bort dina uppgifter, eller återkalla samtycke du har gett, eller välja bort en viss dataanvändning, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna i vår webbplatsmeddelande.

Rätt att invända
Om vi ​​behandlar personuppgifter som beskrivs ovan för att skydda våra legitima intressen som är övervägande i processen att balansera intressen, kan du invända mot sådan databehandling med framtida effekt. Om dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål kan du använda denna rätt när som helst enligt ovan. Om dina uppgifter behandlas för andra ändamål har du rätt att invända endast på grund av din specifika situation.

Efter att du har utövat din rätt till invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.

Detta gäller inte för behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring. I sådant fall behandlar vi inte längre dina personuppgifter för sådana ändamål.