Ångerrätt

Ångerrätt
Du har rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerrätten löper ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part än transportören och som anges av dig, förvärvar fysiskt innehav av de sista varorna.

För att utöva rätten att ångra måste du informera oss (Rendl Lighting info@rendl.se, telefonnummer: + 46 40 23 08 00) om ditt beslut att ångra beställningen med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). För att uppfylla ångerrättsfristen räcker det för dig att skicka ditt meddelande om ditt utövande av rätten att ångra innan ångerrättsperioden har löpt ut.

Effekter av ångerrätten
Om du ångrar en beställning kommer vi att ersätta alla kostnader, exklusive leveranskostnader. Vi kan göra avdrag från återbetalningen för värdeförlust för levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig. Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål, och inte senare än -

(a) 14 dagar efter dagen får vi tillbaka dig från levererade varor, eller

(b) (om tidigare) 14 dagar efter den dag du lämnar bevis för att du har returnerat varorna, eller

(c) om det inte levererades några varor 14 dagar efter den dag då vi informeras om ditt beslut att avbryta beställningen.

Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer vi inte att ta ut några avgifter till följd av återbetalningen.

Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har mottagit varorna eller du har lämnat bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som är tidigast. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar din avbokning av beställningen till oss. Tidsfristen uppfylls om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Du måste bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuell värdeminskning på varorna till följd av hanteringen annat än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.